Missie en Visie

Missie
Het UMCG Alzheimerfonds wil helpen oplossingen bieden voor iedereen die met dementie te maken krijgt, nu en in de toekomst.

Visie
Voor het uitvoeren van onze missie ondersteunen wij projecten die zich richten op:

  • Het verder verbeteren van de methoden om dementie vast te stellen. [diagnostiek].
  • Het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. [behandeling]
  • Het verbeteren van zorgtrajecten voor mensen met dementie en hun naasten. [behandeling]
  • Het achterhalen van de oorzaken van dementie. [fundamenteel onderzoek]
  • Het verminderen van de kans op dementie bij risicogroepen. [preventie]
  • De levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun naasten verbeteren.[sociale impact]
  • De samenleving verder betrekken bij en informeren over de voortgang van het dementieonderzoek. [maatschappelijke betrokkenheid]
Facebooktwitter