ANBI Status

Goedgekeurd goed doel

Het UMCG Alzheimerfonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI-instelling.

Uw giften aan het UMCG Alzheimerfonds zijn daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie over doneren aan een ANBI en over wanneer uw giften van de belasting aftrekbaar zijn kunt u hier vinden.

Facebooktwitter