Nalatenschap

Nalaten aan het UMCG Alzheimerfonds is mogelijk, door dit te laten vastleggen in een testament.

Voor het laten opstellen van een schenking of nalatenschap aan het UMCG Alzheimerfonds is heeft u de volgende informatie nodig voor het opstellen van de notariële akte.

UMCG Alzheimerfonds is ten name van Stichting Steunfonds UMCG, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9713 GZ Groningen, Hanzeplein 1.
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 63378949 (RISN 855210643).
Het bankrekeningnummer is NL21 ABNA 0423 1266 95, t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG, ovv  Alzheimerfonds 4905

Uw notaris of onze juridische adviseur informeert u graag over de mogelijkheden overeenkomstig uw wensen.

Meer informatie

Telefoon 050 -361 6161
Email: alzheimerfonds@umcg.nl

Facebooktwitter