Onderzoek naar pijn bij dementie

Steffie Bunk

Verandert de verwerking van pijn bij een milde cognitieve stoornis en bij dementie? En welke veranderingen in de hersenen spelen daarbij een rol? Dat zijn de vragen waarop de onderzoekers in dit onderzoek antwoorden op zoeken.

Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat dementie er mogelijk voor zorgt dat mensen gevoeliger worden voor pijn. Bovendien kunnen veel mensen met dementie niet meer goed aangeven dat zij pijn hebben. Samen zorgt dit ervoor dat pijn minder snel wordt opgemerkt en behandeld. Om onnodige pijn tegen te gaan, is het daarom cruciaal om te onderzoeken hoe mensen met dementie en geheugenproblemen pijn verwerken en ervaren.

Om dit te kunnen onderzoeken wordt bij deelnemers de pijngevoeligheid gemeten. Dit gebeurt met behulp van warmteprikkels en drukprikkels. Daarnaast ondergaan deelnemers een MRI scan van het hoofd om te onderzoeken welke veranderingen in de hersenen een rol spelen bij de verwerking van pijn. Op deze manier zal het onderzoek leiden tot meer kennis over de verwerking van pijn bij dementie en geheugenproblemen.

Mocht u het leuk vinden om mee te doen aan dit onderzoek, er worden nog deelnemers gezocht met dementie of geheugenproblemen. Ga voor meer informatie naar www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/pijnverwerking.

!

ISCOMS 2019 in actie voor het UMCG Alzheimerfonds!

 

Welkom! Leuk dat u de donatiepagina van de inzamelingsactie van ISCOMS bezoekt! ISCOMS is een (bio)medisch studentencongres dat jaarlijks te bezoeken is in het UMCG in Groningen. Het overkoepelende thema van het congres is “Healthy Ageing”, het gezond ouder worden. Mede hierom komen wij in actie voor een goed doel dat hierop aansluit. Dit jaar steunen wij het UMCG Alzheimerfonds. Alzheimer is een degeneratieve ziekte die 60-70 procent van de gevallen van dementie veroorzaakt. Ruim 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Dit zal de komende vijfentwintig jaar toenemen tot ruim 500.000. Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, en er is nog geen genezing mogelijk. Daarom is deze zomer dit fantastische goede doel opgezet. Het opgehaalde bedrag zal het onderzoek in het UMCG naar de oorzaak, de behandeling en het risico verminderen van dementie steunen, maar ook het dragelijker maken met een leven met dementie.

Het doel van dit jaar is om minimaal 5.000,- euro op te halen door middel van een benefietdiner, een pubquiz en door te hardlopen met de hele organisatie van ISCOMS en medewerkers van het UMCG tijdens de nacht van Groningen!

Helpt u ons aan de 5000 euro? Alle kleine beetjes helpen!

Doneer hier onder vermelding van projectnummer 4905100 of maak direct uw bijdrage over via deze link .

Gerealiseerd!

Vaccineren tegen Alzheimer?


Klaske Oberman

Wereldwijd lijden zo’n 30 miljoen mensen aan Alzheimer (AD), zonder een effectieve therapie. AD wordt onder meer gekenmerkt door zogenaamde plaques in de hersenen; ophopingen van het eiwit Amyloid beta (Aß). Echter de voorlopers van de plaques, de fout gevormde eiwitten,  lijken verantwoordelijk voor AD. In dit project wordt onderzocht of het specifiek wegvangen van de fout gevormde eiwitten door middel van vaccinatie, AD zou kunnen voorkomen/verminderen.

Hiertoe is een uniek vaccin ontwikkeld dat specifiek gericht is tegen de structuur van deze giftige voorlopers bij mensen. Muizen die door een genetische aanpassing extra menselijke Aß in de hersenen produceren, laten deze giftige voorlopers zien en ontwikkelen een AD-achtig ziektebeeld; plaques in de hersenen en leer-en geheugenproblemen. In deze muizen onderzoeken wij nu of vaccinatie tegen de giftige voorlopers van Aß plaques dit AD-achtige ziektebeeld kan verbeteren.  Als vaccinatie positieve resultaten oplevert, kan dit bijdragen aan de ontwikkeling van een effectieve therapie, waarbij een grote groep mensen met enkele injecties geholpen zou zijn.

Dit project steunen? Doneer hier onder vermelding van “Vaccineren tegen Alzheimer”.

Steun dit project!

Status

 
Al binnen: €
Totaal nodig: € 17.500