Hospital At Home

Ouderen met dementie die een acute ziekte krijgen zoals longontsteking, hartfalen of blaasontsteking, worden vanwege deze lichamelijke crisissituatie regelmatig verwezen naar het ziekenhuis voor een behandeling. Vooral voor deze groep ouderen is het ziekenhuis een relatief onveilige omgeving waarin zij te maken kunnen krijgen met vallen, ondervoeding, acute verwardheid en spierzwakte.

De Hospital At Home (H@H) studie onderzoekt bij ouderen met dementie die naar de spoedeisende hulp worden verwezen in verband met een acute ziekte, de uitkomsten van een ziekenhuisbehandeling thuis ten opzichte van een ziekenhuisbehandeling. Het doel is om naast uitkomsten zoals kwaliteit van leven, fysiek functioneren en herstel, ook kosten en complicaties van zowel het H@H-zorgprogramma als de acute ziekenhuisbehandeling te onderzoeken.

De deelnemers aan de studie worden gezien op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en loten, na toestemming, voor een reguliere ziekenhuisbehandeling of een behandeling door een gespecialiseerd team thuis. In totaal worden ruim 250 patiënten onderzocht. Kijk hier voor meer informatie.

Facebooktwitter