Kunstmatige Intelligentie: de meest overhypte en beloftevolle technologie in de gezondheidszorg!

Gedurende de werkweek op laagdrempelige wijze kennis maken met toponderzoek en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Dat kan dankzij het lunchprogramma ‘Broodje Onderzoek’. Kom naar het UMCG voor de lunch en wordt tegelijkertijd getrakteerd op de laatste stand van zaken op het gebied van medisch onderzoek. Toponderzoekers vanuit verschillende specialismen zullen de komende maanden vertellen over ontwikkelingen in het veld, hun resultaten, dilemma’s en werkwijze toelichten in toegankelijke lunchlezingen. Tijdens lezingenreeks zullen onder andere het gebruik van nieuwe technieken zoals Virtual Reality, Big Data en Kunstmatige Intelligentie in gezondheidsonderzoek aan bod komen.

Kunstmatige Intelligentie: de meest overhypte en beloftevolle technologie in de gezondheidszorg!

Op donderdag 31 januari wordt de lunchlezing verzorgd door prof. dr. Pim van der Harst. Cardioloog van der Harst werd in 2016 de jongste hoogleraar cardiologie in Nederland. Van der Harst is zeer geïnteresseerd in het gebruik van Big Data en nieuwe technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Zo wil hij weten waaróm de ene hartpatiënt blijft sukkelen met zijn gezondheid en de ander er snel bovenop komt. Big data, de analyse van enorme hoeveelheden patiëntengegevens, bieden nieuwe mogelijkheden. Ze geven bijvoorbeeld meer zicht op variaties in de genen, die het ontstaan van een hartziekte zouden kunnen verklaren. Van der Harst ziet er veel in.

Hij speurt in de grootschalige Groningse bevolkingsonderzoeken, zoals LifeLines, bijvoorbeeld naar verschillen bij gezonde mensen en hartpatiënten. “Ik verwacht dat inzichten uit big data verkregen met kunstmatige intelligentie zal gaan leiden tot meer maatwerk in de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.” In deze lunchlezing zal hij een overzicht geven van de opkomst van Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Een techniek waarover hoog wordt opgegeven, maar wat zijn de laatste resultaten, wat is de praktische toepasbaarheid, waar liggen de kansen en uitdagingen? Zijn presentatie is goed toegankelijk en vereist geen achtergrondkennis van geneeskunde of kunstmatige intelligentie.

De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen en discussie.

De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar aanmelden is gezien de beperkte plek een voorwaarde. 
Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker daarbij een verzorgde lunch. 

Op donderdag 31 januari 2019 start de lunchlezing om 12:15 uur in het UMCG.

Opgeven is verplicht en kan hier

Facebooktwitter